Hem / Blogg / Företag / Hanteringsmetoden för avfallslitiumjonbatteri

Hanteringsmetoden för avfallslitiumjonbatteri

16 september, 2021

By HQT

Det finns en stor mängd icke-förnybart med högt ekonomiskt värde, såsom kobolt, litium, nickel, koppar, aluminium, etc. Det kan inte bara minska föroreningen från avfallsbatterier, utan också undvika att slösa bort metallresurserna av kobolt, nickel , etc. genom att återvinna förbrukade eller okvalificerade litiumjonbatterier.

Ktkbofan Energy New Material Co. Ltd i Changzhou har samarbetat med college och grundat en forskargrupp baserad på stöd från Jiangsu-lärare University of Technology, Jiangsu sällsynta metallprocessteknik och applikationsnyckellaboratorium. Dess forskningsämne är återvinning av värdefull metall från avfallslitiumjonbatterier. Efter tre års forskning och utveckling har det löst problemen med komplicerad tillverkning, lång process, miljöfaror från organiskt lösningsmedel, förkortad teknisk process, minskad energiförbrukning, förbättrad metallåtervinningshastighet, renhet och återvinning, vilket gör att man uppnår årlig 8000 ton avfallslitiumjonbatteri helt inneslutet återvinning och applicering.

Detta projekt hör till resursutnyttjandet av fast avfall. Den tekniska principen är att segregera och återvinna icke-järnmetaller genom hydrometallurgisk extraktion, inklusive lakning, lösningsrening och koncentration, lösningsmedelsextraktion, etc. Den producerar också den elementära metallprodukten genom elektrometallurgisk teknik (elektrodeposition).

Teknikstegen är: förbehandling på avfallslitiumjonbatteri till en början, inklusive urladdning, demontering, krossning och sortering. Återvinn sedan plasten efter demontering och stryk utsidan. Extrahera elektrodmaterialen efter alkalisk urlakning, sur urlakning och raffinering.

Extrahering är nyckelsteget för att separera koppar från kobolt och nickel. Sedan placeras kopparn i elektrodeponeringsslitsen och producerar elektroavsatt kopparproduktion. Extrahera igen efter extraktion av kobolt och nickel. Vi kan få koboltsalt och nickelsalt efter kristalliserad koncentration. Eller ta kobolten och nickelet efter extraktion i elektroutfällningsöppningen och gör sedan elektroavsatta kobolt- och nickelprodukter.

Återvinningen av kobolt, koppar och nickel vid elektroavsättning är 99.98 %, 99.95 % och 99.2 %–99.9 %. Både koboltsulfat- och nickelsulfatprodukter har nått relevant standard.

Ha skalexpansion och industrialiseringsforskning och utveckla den optimerade forskningsprestationen, sätt upp en helt sluten ren produktionslinje av litiumjonbatterier med årlig återvinning på över 8000 ton, återvinn 1500 ton kobolt, 1200 ton koppar, 420 ton nickel, vilket kostar totalt över 400 miljoner yuan.

Det sägs att det inte finns någon hydrometallurgi hemma. Det ses också sällan i främmande länder. Kanske kan vi försöka ta denna metod till en bredare tillämpning.

Denna prestation spelar en ledande roll för nationellt avfall Li-jon batteri återvinning, och kompletterar framgångsrikt energilagret. Jämfört med andra batteriföretag har det uppenbara fördelar inklusive miljövänlighet, låg kostnad och hög vinst.

Den kan enkelt integrera den tekniska processen genom hydrometallurgi, som har låg energiförbrukning men hög produktåtervinning.

nära_vit
stäng

Skriv förfrågan här

svara inom 6 timmar, alla frågor är välkomna!

    [class^="wpforms-"]
    [class^="wpforms-"]